Về AFTU

Tổng quan về AFTU 

Nhằm giúp các bạn Sinh viên trong quá trình ôn luyện một số môn học trên trường một cách hiệu quả nhất, Iface tổ chức chuỗi chương trình học Aplus – với mục tiêu mang đến những điểm A+ cho các bạn Sv ngay cả những môn “đáng sợ” nhất.

Thành tựu

Tổ chức được hơn 2 năm, đến nay Iface – AFTU tự hào đồng hành cùng hơn 2100 sinh viên FTU vượt qua các kì thi, đặc biệt, dự án lớp học Vi mô miễn phí đã có hơn 900 sinh viên với hơn 5000 lượt tham gia lớp học.

Tham gia ngay vào cộng đồng Aplus để trở thành những sinh viên xuất sắc của trường:

? Vĩ mô: https://goo.gl/uu6A19
? Xác suất thống kê: https://goo.gl/M5Az5k

? Logic: https://goo.gl/ytFQtV

? Vi mô: https://goo.gl/Fsqo9o

? Vi mô 2: https://goo.gl/i2tLtR

? Vĩ mô 2: https://goo.gl/1sxP92

? Nguyên lí kế toán: https://goo.gl/tni36f

? Tài chính tiền tệ: https://goo.gl/JBX4nB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *