Những thay đổi trong format thi CFA level 2 và level 3 bắt đầu từ kỳ thi 6/2019

Những thay đổi trong format thi CFA level 2 và level 3 bắt đầu từ kỳ thi 6/2019
Từ tháng 6/2019, CFA thay đổi format đề thi CFA level 2 và 3. Những thay đổi chính như sau:

* Bài thi CFA level 2:

2018: 20 cụm câu hỏi trắc nghiệm với 6 câu hỏi đi kèm
2019: 18 cụm câu hỏi trắc nghiệm với 6 câu hỏi đi kèm + 3 cụm câu hỏi trắc nghiệm với 4 câu hỏi đi kèm

* Bài thi CFA level 3:

2018: 10 cụm câu hỏi trắc nghiệm với 6 câu hỏi đi kèm
2019: 8 cụm câu hỏi trắc nghiệm với 6 câu hỏi đi kèm + 3 cụm câu hỏi trắc nghiệm với 4 câu hỏi đi kèm

Tổng số câu hỏi & điểm số cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm trong một cụm câu hỏi không thay đổi (3 điểm) và thời lượng bài kiểm tra không thay đổi (3 giờ).

Chi tiết thay đổi các bạn có thể đọc tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *