TẤT TẦN TẬT về vòng test cho cả 2 vị trí tax intern và audit intern tại DELOITTE 2017

🔴Cấu trúc đề thi (AUDIT INTERN):

🐌Phần 1 – Accounting :
Kiến thức về F3/ACCA và chuẩn mực kế toán VN, IAS

RE: Phần này yêu cầu kiến thức về accounting phải vững chắc., hiểu sâu về chuẩn mực, chứ không thể dùng tips 🙂

🐌Phần 2 – Auditing :
Tap trung vao cac kien thuc nền tảng, quan trong: Cơ sở dẫn liệu (assertion), thủ tục kiểm toán (procedure), ý kiến kiểm toán, bằng chứng kiểm toán (audit evidence)

RE: audit khó quá lại còn dài.

🐌Phần 3 – Financial & Bankting – 10 câu:
tỷ số tài chính

🐌Phần 4 – IQ: gồm các câu trắc nghiệm và cả câu hỏi mở

🐌Phần 5 – Esay: Bài luận, chủ đề mở

↪️Rút ra bài học kinh nghiệm từ các bạn đi thi: Đề dài và nhiều chữ, thời gian o hẹp, vậy nên phải phân bổ thời gian làm ngay từ đầu, có những bạn làm essay trước bị cuốn theo bài viết và muốn viết hoàn chỉnh thì đánh mất các câu trắc nghiệm, có những bạn tập trung làm các câu IQ khó mà k đủ thời gian làm bài.

Recommend: Đề chia làm 5 phần, các em hãy phân bổ thời gian đều cho các phần, em chắc phần nào nhất thì hãy rành phần hơn 5/10 phút gì đó để chỉnh chu, ngoài ra để thời gian xem lại bài và kiểm tra thông tin trước khi nộp bài.
——————————————————-
🔴Cấu trúc đề thi (TAX INTERN): (có nhiều đề khác nhau)


🐌Phần 1- các câu hỏi chuyên môn, gồm các phần kiến thức về:

⚛️ Tax
⚛️ Accounting
Ngoài ra có thêm các câu hỏi về Social

🐌Phần 2- Essay -Lựa chọn 1 trong 2 đề để viết.
Lưu ý: Đối với thi Bộ phận Thuế phần Essay tỷ trọng sẽ cao hơn so với phần chuyên môn, do yêu cầu tiếng anh bên bộ phận Thuế chắc chắn cao hơn.

↪️ Rút ra bài học kinh nghiệm từ các bạn đi thi: Vẫn là phân bổ thời gian cho hợp lý, lên chiến lược làm bài, Đối với phần thi cho vị trí tax intern thì essay lại chiếm phần đa điểm vì vậy hãy dành nhiều thời gian cho viết, ngoài ra trước khi thi nhớ xem lại các update thuế, các tin tức hot về thuế hiện hành, vì không chỉ năm nay hỏi các chỏi trắc nhiệm mang tính update mà cả các năm trước nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *