Mr. PHẠM HIẾU

Mr. Phạm Hiếu, CPA Australia

Đã từng là trưởng nhóm kiểm toán với 4 năm kinh nghiệm làm Deloitte Viet Nam,

Đã từng làm CFO tại Bluebelt Exchange

Và hiện tại anh đã tự startup và làm CEO & Co-Founder tại Golinsider Co., Ltd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *