Mr. KHUẤT THÁI TÀI

Mr. KHUẤT THÁI TÀI, CPA Australia

  • Từng là trưởng nhóm kiểm toán tại EY, với 3 năm kinh nghiệm làm việc
  • Hiện đang là chuyên gia phân tích và định giá tại CBRE Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *