ACCA

 

CÁC MÔN HỌC ACCA

Môn học F2 – ACCA: Kế toán quản trị

Kế toán quản trị có nội dung chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó.

Đặc biệt với bạn sinh viên, kiến thức môn F2 thường có trong các câu hỏi thi tuyển dụng của các công ty kế toán, kiểm toán.

Nội dung khoá học:

 1. Bản chất, nguồn gốc và mục đích của các thông tin quản trị
 2. Phân loại chi phí và hiểu được tác động của chi phí đến sản lượng
 3. Hiểu được hệ thống chi phí và tính giá thành sản phẩm
 4. Sử dụng ngân sách một cách hiệu quả
 5. Áp dụng vào thực tiễn hoạt động một số phương pháp phân bổ chi phí để tính giá thành
 6. Nắm được các phương pháp xác định giá bán
 7. Nắm được quy trình và phương pháp lập dự toán

Giảng viên:

Là anh/chị đang/đã làm ở Big4 và qualified ACCA giảng dạy. Ngoài giảng dạy về mặt chuyên môn thì còn chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng, việc làm tại các nơi làm việc.

Giảm ngay 10% khi hoàn thành học phí trước 11/09/2017 (áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác )

Giảm tiếp 5% khi đăng ký theo nhóm từ 3 bạn trở lên

Hỗ trợ đăng ký tài khoản ACCA, 2 năm phí thường niên duy trì tài khoản chỉ VỚI 900K (phí thường niên 3tr, phí đăng ký tài khoản ban đầu 2tr5 – giờ chỉ cần 900K khi tham gia thi)

Nhận ngay passcard F3 ACCA (tài liệu gối đầu khi ôn thi nhanh hiệu quả ACCA của BBP)

Tặng sách F3 bản mềm cho học viên.

Học phí chỉ còn 5.400.000đ khi đăng kí combo F2 và F3 ( không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác )

Lịch dự kiến học:

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG: HỌC LẠI MIỄN PHÍ MÔN F2, F3 NẾU BẠN KHÔNG THI ĐỖ NHỮNG MÔN NÀY!

Môn học F3– ACCA: Kế toán tài chính

Kế toán tài chính là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin. F3 được mệnh danh là mong muốn làm việc tại big4 cũng nên học.

Đặc biệt kiến thức F3 luôn chiếm phần khá lớn trong đề thi tuyển vào công ty BIG4

Nội dung khoá học:

 1. Giải thích ngữ cảnh và mục đích của việc báo cáo tài chính
 2. Giải thích nguyên tắc kế toán và các loại sổ kế toán
 3. Hướng dẫn ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 4. Hướng dẫn lập bảng cân đối thử
 5. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính
 6. Hướng dẫn lập báo cáo hợp nhất
 7. Phân tích cơ bản tài chính

Giảng viên:

Là anh/chị đang/đã làm ở Big4 và qualified ACCA giảng dạy. Ngoài giảng dạy về mặt chuyên môn thì còn chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng, việc làm tại các nơi làm việc.

Giảm ngay 10% khi hoàn thành học phí trước 11/09/2017 (áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác )

Giảm tiếp 5% khi đăng ký theo nhóm từ 3 bạn trở lên

Hỗ trợ đăng ký tài khoản ACCA, 2 năm phí thường niên duy trì tài khoản chỉ VỚI 900K (phí thường niên 3tr, phí đăng ký tài khoản ban đầu 2tr5 – giờ chỉ cần 900K khi tham gia thi)

Nhận ngay passcard F3 ACCA (tài liệu gối đầu khi ôn thi nhanh hiệu quả ACCA của BBP)

Tặng sách F3 bản mềm cho học viên.

Học phí chỉ còn 5.400.000đ khi đăng kí combo F2 và F3 ( không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác )

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG: HỌC LẠI MIỄN PHÍ MÔN F2, F3 NẾU BẠN KHÔNG THI ĐỖ NHỮNG MÔN NÀY!

Môn học F5–ACCA: Quản lý hiệu quả kinh doanh

Quản lý hiệu quả kinh doanh là một môn không dễ, pass rate thấp hơn so với các môn F khác nhưng lại là một môn rất hay, kiến thức của môn học này có thể ứng dụng được trong nhiều lĩnh vực. Vấn đề được các nhà kinh tế và quản lý kinh tế rất quan tâm. Mọi hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều hướng tới mục tiêu hiệu quả. Các doanh nghiệp đều có mục đích chung là làm thế nào để một đồng vốn bỏ vào kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất, khả năng sinh lời nhiều nhất.

Môn học này nhằm trang bị kiến thức về ứng dụng kỹ thuật kế toán quản trị để xử lý các thông tin định tính và định lượng để lập kế hoạch, ra quyết định, đánh giá và kiểm soát hiệu quả hoạt động.

Nội dung khoá học:

 1. Một số phương pháp tính giá thành
 2. Lựa chọn các kỹ thuật áp dụng để đưa ra quyết định
 3. Lập dự toán và kiểm soát
 4. Giá thành tiêu chuẩn và phân tích biến động
 5. Đo lường hiệu quả hoạt động và kiếm soát

Giảng viên:

Là anh/chị đang/đã làm ở Big4 và qualified ACCA giảng dạy. Ngoài giảng dạy về mặt chuyên môn thì còn chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng, việc làm tại các nơi làm việc.

Giảm ngay 10% khi hoàn thành học phí trước 11/09/2017 (áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác )

Giảm tiếp 5% khi đăng ký theo nhóm từ 3 bạn trở lên

Hỗ trợ đăng ký tài khoản ACCA, 2 năm phí thường niên duy trì tài khoản chỉ VỚI 900K (phí thường niên 3tr, phí đăng ký tài khoản ban đầu 2tr5 – giờ chỉ cần 900K khi tham gia thi)

Nhận ngay passcard F5 ACCA (tài liệu gối đầu khi ôn thi nhanh hiệu quả ACCA của BBP)

Tặng sách F5 bản mềm cho học viên.

Học phỉ chỉ còn 18.499.000đ khi đăng ký combo F5, F6,F7,F8 ( không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác )

Môn học F6–ACCA: Thuế (Việt Nam)

Thuế (Việt Nam) là môn học cung cấp kiến thức và kỹ năng áp dụng thuế Việt Nam cho các cá nhân và doanh nghiệp (doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) hoạt động tại Việt Nam.

Nội dung khoá học:

 1. Hệ thống thuế VN và quản lý thuế
 2. Thuế thu nhập cá nhân (PIT)
 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT)
 4. Thuế giá trị gia tăng (VAT)
 5. Thuế nhà thầu nước ngoài (FCT)
 6. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa các quốc gia.

Giảng viên:

Là anh/chị đang/đã làm ở Big4 và qualified ACCA giảng dạy. Ngoài giảng dạy về mặt chuyên môn thì còn chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng, việc làm tại các nơi làm việc.

Giảm ngay 10% khi hoàn thành học phí trước 11/09/2017 (áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác )

Giảm tiếp 5% khi đăng ký theo nhóm từ 3 bạn trở lên

Hỗ trợ đăng ký tài khoản ACCA, 2 năm phí thường niên duy trì tài khoản chỉ VỚI 900K (phí thường niên 3tr, phí đăng ký tài khoản ban đầu 2tr5 – giờ chỉ cần 900K khi tham gia thi)

Nhận ngay passcard F6 ACCA (tài liệu gối đầu khi ôn thi nhanh hiệu quả ACCA của BBP)

Tặng sách F6 bản mềm cho học viên.

Học phỉ chỉ còn 18.499.000đ khi đăng ký combo F5, F6,F7,F8 ( không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác )

Môn học F7–ACCA: Lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính là môn học nâng cao của môn F3 – Financial Accounting (Kế toán tài chính), được biết đến như một môn học chuẩn mực và hoàn thiện nhất của ACCA về các nội dung liên quan đến kế toán tài chính và lập báo cáo tài chính. Với việc tham gia môn F7 ACCA, các bạn học viên ACCA có kiến thức và hiểu biết về các tiêu chuẩn kế toán và khuôn khổ kế toán trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho doanh nghiệp và tập đoàn.

Môn học ACCA F7 giúp học viên giúp phát triển kiến thức và kỹ năng trong việc hiểu biết và áp dụng các chuẩn mực kế toán và lý thuyết khung của việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp, kể cả tập đoàn cũng như  cách thức phân tích và diễn giải các báo cáo tài chính.

Nội dung khoá học:

 1. Khung khái niệm của lập báo cáo tài chính
 2. Khung luật pháp của lập báo cáo tài chính
 3. Báo cáo tài chính
 4. Hợp nhất kinh doanh
 5. Phân tích đọc hiểu báo cáo tài chính

Giảng viên:

Là anh/chị đang/đã làm ở Big4 và qualified ACCA giảng dạy. Ngoài giảng dạy về mặt chuyên môn thì còn chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng, việc làm tại các nơi làm việc.

Giảm ngay 10% khi hoàn thành học phí trước 11/09/2017 (áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác )

Giảm tiếp 5% khi đăng ký theo nhóm từ 3 bạn trở lên

Hỗ trợ đăng ký tài khoản ACCA, 2 năm phí thường niên duy trì tài khoản chỉ VỚI 900K (phí thường niên 3tr, phí đăng ký tài khoản ban đầu 2tr5 – giờ chỉ cần 900K khi tham gia thi)

Nhận ngay passcard F7 ACCA (tài liệu gối đầu khi ôn thi nhanh hiệu quả ACCA của BBP)

Tặng sách F7 bản mềm cho học viên.

Học phỉ chỉ còn 18.499.000đ khi đăng ký combo F5, F6,F7,F8 ( không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác )

Môn học F8–ACCA: Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo

Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo là môn học trang bị kiến thức và kỹ năng trong quá trình thực hiện kiểm toán và ứng dụng các chuẩn mực nghề nghiệp trong công việc kiểm toán.

Nội dung khoá học:

 1. Khuân khổ và quy định trong kiểm toán
 2. Kiểm soát nội bộ
 3. Lập kế hoạch và đánh giá rủi ro kiểm toán
 4. Kiểm toán nội bộ
 5. Bằng chứng kiểm toán
 6. Thực hiện soát xét và các loại báo cáo

Giảng viên:

Là anh/chị đang/đã làm ở Big4 và qualified ACCA giảng dạy. Ngoài giảng dạy về mặt chuyên môn thì còn chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng, việc làm tại các nơi làm việc.

Giảm ngay 10% khi hoàn thành học phí trước 11/09/2017 (áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác )

Giảm tiếp 5% khi đăng ký theo nhóm từ 3 bạn trở lên

Hỗ trợ đăng ký tài khoản ACCA, 2 năm phí thường niên duy trì tài khoản chỉ VỚI 900K (phí thường niên 3tr, phí đăng ký tài khoản ban đầu 2tr5 – giờ chỉ cần 900K khi tham gia thi)

Nhận ngay passcard F8 ACCA (tài liệu gối đầu khi ôn thi nhanh hiệu quả ACCA của BBP)

Tặng sách F8 bản mềm cho học viên.

Học phỉ chỉ còn 18.499.000đ khi đăng ký combo F5, F6,F7,F8 ( không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác )

 

Chương trình Success with Big4

Khóa ACCA online

➤ Excel trong kiểm toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *