Khai giảng Chương trình Success with Big4 TOÀN DIỆN 

?️ Lộ trình các bạn sẽ được học:

⚛️ HỌC PHẦN KIẾN THỨC
? Học full các môn F của ACCA
Full F2/ACCA – Kế toán quản trị (48 giờ)
Full F3/ACCA – Kế toán tài chính (48 giờ)
Full F5/ACCA – Quản lý hiệu quả kinh doanh (60 giờ)
Full F6/ACCA – Thuế VN (48 giờ)
Full F7/ACCA – Lập báo cáo tài chính (60 giờ)
Full F8/ACCA – Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo (60 giờ)
? Kiến thức về lĩnh vực Finance & Banking

⚛️ HỌC PHẦN KỸ NĂNG
?Khóa excel “từ cơ bản tới nâng cao”
?Khóa thực hành excel trong các phần hành kiểm toán
? Tiếng anh 4 kỹ năng
? Buổi Demo phỏng vấn nhóm (mô phỏng cả 4 big)
? Buổi Demo phỏng vấn cá nhân (trực tiếp là PARTNER, DIRECTOR, MANAGER đánh giá)
? Gần đến kì tuyển dụng, các bạn sẽ có buổi hướng viết và sửa CV.
? Hỗ trợ tham gia các cuộc thi liên quan đến kế kiểm như TAC, FAC,… Cơ hội làm việc ngay từ năm 3.
? Hỗ trợ nghiên cứu khoa học tại trường.

?? Iface ghi lại dấu ấn với học viên như thế nào? ??
 TRUNG TÂM ĐẦU TIÊN MỞ KHOÁ SUCCESS WITH BIG4 với hơn 6 năm, giúp hơn 400 bạn đỗ Big4.
 TRUNG TÂM DUY NHẤT có gần 10 anh chị ĐẠI DIỆN CẢ 4 BIG tham gia giảng dạy.
 TRUNG TÂM DUY NHẤT MỜI ĐƯỢC ANH CHỊ MANAGER, DIRECTOR, PARTNER chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng đặc biệt là ở vòng phỏng vấn.
 Phương pháp giảng dạy áp dụng công nghệ trong quản lý giáo dục.

 

Đăng ký ngay tại đây

 

Khóa ACCA

➤ Excel trong kiểm toán

➤ ACCA online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *