Khai giảng Chương trình Success with Big4 TOÀN DIỆN 

🗓️ Lộ trình các bạn sẽ được học:

⚛️ HỌC PHẦN KIẾN THỨC
👉 Học full các môn F của ACCA
Full F2/ACCA – Kế toán quản trị (48 giờ)
Full F3/ACCA – Kế toán tài chính (48 giờ)
Full F5/ACCA – Quản lý hiệu quả kinh doanh (60 giờ)
Full F6/ACCA – Thuế VN (48 giờ)
Full F7/ACCA – Lập báo cáo tài chính (60 giờ)
Full F8/ACCA – Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo (60 giờ)
👉 Kiến thức về lĩnh vực Finance & Banking

⚛️ HỌC PHẦN KỸ NĂNG
👉Khóa excel “từ cơ bản tới nâng cao”
👉Khóa thực hành excel trong các phần hành kiểm toán
👉 Tiếng anh 4 kỹ năng
👉 Buổi Demo phỏng vấn nhóm (mô phỏng cả 4 big)
👉 Buổi Demo phỏng vấn cá nhân (trực tiếp là PARTNER, DIRECTOR, MANAGER đánh giá)
👉 Gần đến kì tuyển dụng, các bạn sẽ có buổi hướng viết và sửa CV.
👉 Hỗ trợ tham gia các cuộc thi liên quan đến kế kiểm như TAC, FAC,… Cơ hội làm việc ngay từ năm 3.
👉 Hỗ trợ nghiên cứu khoa học tại trường.

🎉🎉 Iface ghi lại dấu ấn với học viên như thế nào? 🎉🎉
 TRUNG TÂM ĐẦU TIÊN MỞ KHOÁ SUCCESS WITH BIG4 với hơn 6 năm, giúp hơn 400 bạn đỗ Big4.
 TRUNG TÂM DUY NHẤT có gần 10 anh chị ĐẠI DIỆN CẢ 4 BIG tham gia giảng dạy.
 TRUNG TÂM DUY NHẤT MỜI ĐƯỢC ANH CHỊ MANAGER, DIRECTOR, PARTNER chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng đặc biệt là ở vòng phỏng vấn.
 Phương pháp giảng dạy áp dụng công nghệ trong quản lý giáo dục.

 

Đăng ký ngay tại đây

 

Khóa ACCA

➤ Excel trong kiểm toán

➤ ACCA online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *