F3 – ACCA

F3 – Kế toán tài chính là bộ môn kiến thức phần Module 1 ở chương trình ACCA. F3 là môn tiền đề của môn F7 – Lập báo cáo tài chính ở phần kỹ năng. Việc nắm chắc kiến thức ở môn học F3 giúp học viên nắm được các nguyên lý và khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán tài chính, tạo tiền đề để phát triển kiến thức và thành thạo các kỹ thuật bút toán kép bao gồm việc lập các báo cáo tài chính cơ bản.

Sau khi hoàn thành môn học, học viên có khả năng:

🦋Giải thích nội dung và mục đích của báo cáo tài chính
🦋Lượng hóa các thông tin tài chính
🦋Sử dụng các bút toán kép và hệ thống kế toán
🦋Ghi sổ các nghiệp vụ và sự kiện phát sinh
🦋Lập bảng cân đối tài khoản (xác định và sửa lỗi)
🦋Lập các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất cơ bản
🦋Phân tích và thuyết minh báo cáo tài chính

NỘI DUNG
A. The context and purpose of financial reporting
B. The qualitative characteristics of financial information
C. The use of double-entry and accounting systems
D. Recording transactions and events
E. Preparing a trial balance
F. Preparing basic financial statements
G. Preparing simple consolidated financial statements
H. Interpretation of financial statements

Sĩ số lớp học: 20 bạn
Tổng số giờ: 48 giờ
Tổng số tuần: 8 tuần
Học phí: 3.800.000 VND
Thời gian học: 1 tuần học 2 buổi
Địa điểm: cs1-P904, chung cư HH2, yên hoà cầu giấy
Cs2 – số 10A ngõ 41 trường chinh Hà nội.

Lý do bạn chọn Iface là ngôi nhà thứ 2 của mình?

 Giảng viên giữ vị trí cao đến từ các Big sẵn sàng ở lại cùng bạn cả tiếng để thảo luận chuyên môn.
 Học và ứng dụng thực tế ngay trong từng bài giảng.
 Bạn luôn được học với phương pháp “đôi bạn cùng tiến”, học và làm việc theo nhóm cải thiện vốn kiến thức một cách rõ rệt.
 Cung cấp phòng học miễn phí cho học viên để cùng nhau học nhóm, thuyết trình.
 Tư vấn lộ trình hoàn thành ACCA một cách hiệu quả.
 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Giáo dục

Đăng ký tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *