Giới thiệu tổng quan PwC (PriceWaterhouse Coopers)

Tổng quan PwC (PriceWaterhouse Cooper)

Trụ sở: UNITED KINGDOM

SLOGAN: “Building relationship – Creating values”

1, Tổng quan

PricewaterhouseCoopers, hay còn gọi là PwC, là một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay cùng với Deloitte, Ernst & Young và KPMG. PwC chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán (chiếm 45%), tư vấn tài chính (chiếm 29%), và thuế (chiếm 26%). Tài sản ước tính vào năm 2015 của PwC là 36,2 tỉ USD đứng đầu bảng xếp hạng các tập đoàn kiểm toán thế giới. Công ty có hệ thống trải dài trên 157 quốc gia với hơn 208,000 nhân viên đang làm việc tại đây.

2, Lịch sử hình thành

Năm 1854, William Cooper bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình và bảy năm sau trở thành Cooper Brothers. Năm 1874 Công ty được đổi tên thành Price, Waterhouse & Co sau khi có sự tham gia của Price, Holyland và Waterhouse. Vào năm 1998, Công ty được thành lập bởi sự sát nhập giữa Coopers & Lybrand và Price Waterhouse. Tên giao dịch của công ty được rút ngắn thành PwC trong tháng 9 năm 2010 như một phần của việc tái định vị thương hiệu.

3, PwC Việt Nam

PwC, thương hiệu hàng đầu trên thế giới về dịch vụ kiểm toán, dịch vụ tư vấn thuế, luật và tư vấn chuyên nghiệp, đã có mặt tại Việt Nam 20 năm. Với gần 650 nhân viên ở 2 văn phòng Hà Nội và Tp. HCM, PwC Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đã đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển thị trường dịch vụ kiểm toán độc lập và dịch vụ tư vấn thuế tại Việt Nam.

PwC Việt Nam hỗ trợ các khách hàng tổ chức và cá nhân tạo ra giá trị mà họ tìm kiếm. PwC Việt Nam là thành viên của mạng lưới các công ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 184.000 nhân viên luôn tận tâm cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn pháp lý và tư vấn quản lý và tài chính chất lượng cao.

Tiền thân của PwC, Price Waterhouse, đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1994 với 2 văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Bốn năm sau đó, cuộc sát nhập lớn nhất trong lịch sử ngành kiểm toán diễn ra khi Price Waterhouse bắt tay với Coopers & Lybrand. Tên viết tắt PwC mãi đến năm 2010 mới bắt đầu được sử dụng như một phần trong chiến dịch làm mới thương hiệu của ông lớn này. Đúng với khẩu hiệu “Xây dựng quan hệ, tạo lập giá trị” (Building relationship – Creating values), PwC sở hữu nhiều khách hàng “khủng” nhất trong số các Big ở Việt Nam. Năm 2015, PwC Việt Nam được đánh giá là một trong những công ty tư vấn thuế hàng đầu thế giới trong cẩm nang “World Tax” của International Tax Review.

PwC Việt Nam có mối quan hệ tốt với các bộ ngành then chốt, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp nhà nước, công ty tư nhân, các tổ chức thương mại và các nhà tài trợ vốn ODA. PwC còn có một công ty luật 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư Pháp cấp giấy phép có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh và một chi nhánh tại Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *