English for ACCA Test

Bài thi đánh giá trước khi học ACCA

EAT là bài kiểm tra kiến thức nền tảng và các thuật ngữ Tiếng Anh cơ bản về Kế -Kiểm từ đó, Iface có thể tư vấn giúp các em hoạch định cho mình một lộ trình học ACCA phù hợp và hiệu quả, đặc biệt đối với các bạn chuẩn bị hoặc còn đang phân vân không biết đã học được ACCA hay chưa?

► Đối tượng tham gia: Sinh viên chuẩn bị bắt đầu học ACCA.

► Bài thi: 25 câu hỏi MCQs, thực hiện bài thi trong 25 phút trên giấy tại trung tâm Iface (số 10A ngõ 41, Trường Chinh, Hà Nội)

► Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây!

You must specify a text.
/ /
You must specify a date.
You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify a text.
You must specify a text.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *