Môn học Economics trong CFA level 1

Môn học Economics trong CFA level 1

Kinh tế học là một môn khoa học nghiên cứu về sự lựa chọn của con người. Mỗi khi con người đưa ra quyết định lựa chọn, có nghĩa họ đang đưa ra quyết định tiêu dùng. Do sự giới hạn về các nguồn lực- resources, như: thời gian- time, tiền bạc- money, năng lực sản xuất- capacity v.v; nên cá nhân hay doanh nghiệp đều phải cân nhắc giữa chi phí và lợi ích thu được để so sánh và đưa ra quyết định lựa chọn để tối ưu hóa lợi ích cho bản thân/doanh nghiệp. 

Môn học này các bạn sẽ tiếp cận với những khái niệm cơ bản của nền kinh tế:

– Cung hàng hóa- Supply

– Cầu hàng hóa- Demand

– Điểm cân bằng- Equilibrium (giao giữa đường cung và đường cầu, tại đó có mức giá cân bằng và sản lượng cân bằng)

Economics trong CFA Level 1

Macroeconomics -Kinh tế vĩ mô: Phân tích nền kinh tế trên góc độ vĩ mô, với những yếu tố ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế: như lạm phát- inflation, thất nghiệp- unemployment. và phân tích những chính sách vĩ mô của nhà nước nhằm điều chỉnh nền kinh tế trên diện rộng: chính sách tài khóa- fiscal policy và chính sách tiền tệ- monetary policy.

Các bạn sẽ được học các chỉ số của nền kinh tế chung:

GDP- Gross domestic production: Tổng sản phẩm quốc nội & công thức tính GDP

Phân biệt giữa Nomial GDP vs real GDP và GDP deflator- chỉ số giá, phản ánh sự lạm phát của nền kinh tế

Công thức tính chỉ số lạm phát inflation sẽ được tính qua chỉ số giá- Consumer Price Index (CPI) giữa các năm

Phân biệt được các loại thất nghiệp- unemployment như:

– Frictional unemployment

– Structural unemployment

– Cyclical unemployment

– Full employment

Từ đó sẽ phân tích các công cụ trong chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tác động như thế nào đến các chỉ số kinh tế vĩ mô, và khi nào chính phủ sẽ sử dụng các chính sách này để vận hành nền kinh tế vĩ mô theo mục tiêu nhất định.

Kinh tế vi mô- Microeconomics:

Phân tích sự biến động cung- cầu đến hành vi của từng cá nhân/doanh nghiệp.

Sẽ phân tích sâu về những nhân tố tác động đến di chuyển- Movement Along hay dịch chuyển- shifts đường cung- supply curve; đường cầu- demand curve

Economics trong CFA Level 1_2

Phân tích từng loại thị trường như cạnh tranh hoàn hảo- Purely Competitive Market và thị trường độc quyền- Monopolies hay Oligopolies sẽ tác động đến đường cung cầu ra sau dựa vào việc phân tích chi tiết các chi phí cấu thành nên đường tổng chi phí của doanh nghiệp (gồm chi phí cố định- Fixed cost; chi phí biến đổi- variable cost và đường tổng chi phí- Total cost)

Xem các khóa khai giảng CFA mới nhất của Iface TẠI ĐÂY

Để tham gia trao đổi, chia sẻ tài liệu, thông tin mới nhất về CFA mời các bạn join group: CFA Corner

Để được tư vấn trực tiếp, đăng ký khóa học CFA của Iface, bạn đăng ký tại đây: http://bit.ly/dangkycfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *