CẤU TRÚC & ĐỀ THI MẪU CÁC MÔN ACCA AB/F1- FA/F3 THUỘC CẤP ĐỘ KIẾN THỨC ỨNG DỤNG (APPLIED KNOWLEDGE MODULE)

Đọc ngay bài viết này của Iface để có ngay thông tin mới nhất về:CẤU TRÚC & ĐỀ THI MẪU CÁC MÔN ACCA AB/F1- FA/F3 THUỘC CẤP ĐỘ KIẾN THỨC ỨNG DỤNG (APPLIED KNOWLEDGE MODULE) nhé

Từ tháng 9/2018, ACCA có sự thay đổi về các môn học. Hiện tại, ACCA gồm 13 môn học thuộc 3 cấp độ là cấp độ Kiến thức Ứng dụng (Applied Knowledge Module), cấp độ Kỹ năng Ứng dụng (Applied Skills Module) & cấp độ Chiến lược Chuyên nghiệp (Strategic Professional Module).

Cấp độ Kiến thức Ứng dụng (Applied Knowledge Module) gồm các môn AB/F1 (Kế toán trong kinh doanh), MA/F2 (Kế toán quản trị) và FA/F3  (Kế toán tài chính). Đó là 3 môn cuối của chương trình FIA – Nền tảng kế toán ACCA và cũng là 3 môn đầu tiên của chương trình ACCA. Hoàn tất 3 môn ở cấp độ này, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ Diploma về Kế toán và Kinh doanh (ACCA Diploma in Accounting and Business).

CẤU TRÚC BÀI THI

  • Hình thức: Thi trắc nghiệm trên máy tính (CBE – Computer Based Exam) và bài thi được diễn ra hàng tuần hoặc hàng tháng nên học viên khá linh động về thời gian.
  • Thời gian làm bài: 2 giờ
  • Điểm tuyệt đối: 100 điểm
  • Điểm đậu: 50%
  • Nội dung bài thi: gồm 2 phần:
    • Phần A: Các câu hỏi trắc nghiệm Objective Test questions (OTs)
    • Phần B: Các câu hỏi đa tác vụ Multi-task questions (MTQs)

 

ĐỀ THI MẪU

Dưới đây là đề thi mẫu các môn ACCA thuộc cấp độ Kiến thức Ứng dụng (Applied Knowledge Module):

AB/F1 – Kế toán trong kinh doanh (Accountant in Business)

MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 

Mời bạn join group Iface – ACCA tutor để cùng chia sẻ và có thêm nhiều nguồn tài liệu hữu ích nhé:

https://www.facebook.com/groups/iface.accatutor/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *