Cảm nhận học viên – Nguyễn Thạch Thảo

Kinh nghiệm thi Big4 – Nguyễn Thạch Thảo

Pass: PwC

Cùng xem những lời review, một chút tâm sự của bạn Nguyễn Thạch Thảo khi đỗ PwC nhé!

Kinh nghiệm thi Big4 - Nguyễn Thạch Thảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *