Cảm nhận học viên – Đoàn Thu Hương

Kinh nghiệm thi Big4 – Đoàn Thu Hương

Pass: KPMG & EY

Cùng xem những lời chia sẻ từ bạn Đoàn Thu Hương tới Iface để cí thêm động lực nhé!

Kinh nghiệm thi Big4 - Đoàn Thu Hương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *