Các môn ACCA

Các môn ACCA

Nhìn chung, các môn ACCA được chia theo 2 cấp độ: cấp độ cơ bản và cấp độ chuyên nghiệp. Ở mỗi cấp độ đều có các Module kiến thức và Module kỹ năng.

1 – Cấp độ cơ bản

Module kiến thức

 1. F1: Kế toán trong kinh doanh – Accountant in Business
 2. F2: Kế toán quản trị – Financial Accounting
 3. F3: Kế toán tài chính – Management Accounting
 • Hoàn thành 3 môn thi này bạn sẽ nhận được Chứng chỉ Diploma in Accounting and Business

Module kĩ năng

 1. F4: Luật Doanh nghiệp và Kinh doanh – Corporate and Business Laws Vietnam
 2. F5: Quản lý hiệu quả kinh doanh – Performance Management
 3. F6: Thuế – Taxation Vietnam
 4. F7: Lập báo cáo tài chính – Financial Reporting
 5. F8: Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm – Audit and Assurance
 6. F9: Quản trị tài chính – Financial Management
 • Hoàn thành 5 môn thi tiếp theo bạn sẽ nhận được Chứng chỉ Advanced Diploma in Accounting and Business

2 – Cấp độ chuyên nghiệp

Module bắt buộc

 1. P1: Quản trị, Rủi ro và Đạo đức – Gorvernance, Risk and Ethics
 2. P2: Lập báo cáo tài chính cấp tập đoàn – Corporate Reporting
 3. P3: Phân tích kinh doanh – Business Analysis

Module tự chọn ( 2 trong 4 môn sau )

 1. P4: Quản trị tài chính nâng cao – Advanced Financial Management
 2. P5: Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh nâng cao – Advanced Performance Management
 3. P6: Thuế nâng cao – Advanced Taxation
 4. P7: Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao – Advanced Audit and Assurance
 • Hoàn thành môn học Đạo đức nghề nghiệp – Professional Ethics
 • Sau khi hoàn thành xong các môn học của ACCA và có đủ số năm kinh nghiệm theo yêu cầu bạn sẽ đủ điều kiện để trở thành ACCA member.

Xem các khóa khai giảng ACCA mới nhất của Iface TẠI ĐÂY

Để tham gia trao đổi, chia sẻ tài liệu, thông tin mới nhất về ACCA mời các bạn join group: Iface – ACCA Tutor 

Để được tư vấn trực tiếp, đăng ký khóa học ACCA của Iface, bạn đăng ký tại đây: http://bit.ly/ifaceacca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *