Tài liệu: Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS

DOWNLOAD TÀI LIỆU

Tài liệu: Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS

Iface xin gửi đến bạn tài liệu: Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS của Bộ Tài chính, gồm các thuật ngữ chuyên ngành quan trọng kèm giải thích và vị trí trong các chuẩn mực mà khi đọc bạn sẽ gặp phải.

Nằm trong chương trình Đề án triển khai áp dụng IFRS vào Việt Nam theo Quyết định số 480/QĐ- TTg, ngày 18/03/2013 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược Kế toán – Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030, theo đó Bộ Tài chính đã và đang gấp rút triển khai cập nhật, bổ sung Chuẩn mực BCTC Việt Nam theo hướng phù hợp, tiệm cận với Chuẩn mực BCTC Quốc tế (IFRS) đồng thời nhanh chóng triển khai việc áp dụng IFRS vào Việt Nam.

Trong thời gian qua, Bộ tài chính đã liên tục tổ chức các buổi Hội thảo tại Hà Nội ngày 11/6/2019 và Tp. HCM ngày 19/6/2019 nhằm lấy ý kiến các chuyên gia về “Bản dịch bộ thuật ngữ IFRS” trước khi trình Chính phủ thông qua và đăng ký với Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IASB trong thời gian tới.

Sau thời gian chỉnh sửa, bổ sung, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và đại biểu tại Hội thảo, Bộ Tài chính vừa chính thức gửi lại Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS để xin ý kiến lần cuối (Bản dịch đính kèm).

 

Để download tài liệu, bạn hãy nhấn vào link dưới này để điền form đăng ký, link download sẽ hiện ra ngay sau khi bạn bấm gửi thông tin nhé!

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

 

Link đăng ký học/nhận tư vấn các khóa ACCA của Iface: http://bit.ly/ifaceacca

Nguồn: Bộ Tài chính

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *