Tài liệu: Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS

Tài liệu: Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS

Iface xin gửi đến bạn tài liệu: Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS của Bộ Tài chính.

DOWNLOAD TÀI LIỆU Ở ĐÂY

 

Nguồn tài liệu: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *