45 thuật ngữ thuế nhà thầu

45 thuật ngữ thuế nhà thầu

Iface xin gửi đến bạn 45 thuật ngữ thế nhà thầu, phục vụ lớp F6 – ACCA của Iface cũng như toàn bộ bạn đọc. Để biết các thông tin và khóa học khác, các bạn hãy truy cập website: http://iface.org.vn

DOWNLOAD TÀI LIỆU

Để thêm thông tin cập nhật về Big4, và chia sẻ các kiến thức kỹ năng cần thiết chinh phục Big4. Các bạn join group Iface_Chinh phục Big4 (Success with Big4)

Hãy điền các thông tin của bạn theo thông tin bên dưới, để nhận được các tài liệu mới nhất từ Iface nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *